تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - س

شقایق گل همیشه عاشق

س :[عمومی , ]

آموخته ام ....... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر
پای پیر ترین فرد دنیاست .
 
آ‌موخته ام ....... وقتی كه عاشقید عشق شما در ظاهر نیز
نمایان می شود .
 
آموخته ام ..... تنها كسی كه مرا در زندگی شاد می كند كسی
است كه به من می گوید : تومرا. شاد كردی
 
آموخته ام ..... داشتن كودكی كه در آغوش شما به خواب رفته
 
زیباترین حسی است كه در دنیا وجود دارد .
 
آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن
 
است .
 
آمو خته ام ...... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی
( نه ) گفت .
 
آموخته ام .... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به
كمك كردنش نیستم دعا كنم .
 
آموخته ام ..... كه مهم نیست كه زندگی تا چه حد از شما جدی
بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتیاج به دوستی
داریم كه لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم .
 
آموخته ام ..... كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد
فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی
است برای فهمیدن وی .
 
آموخته ام ...... كه راه رفتن كنار پدرم در یك شب تابستانی در
 
كودكی ، شگفت انگیز ترین چیز در
بزر گسالی است .
 
آموخته ام ..... كه پول شخصیت نمی خرد .
 
آموخته ام ...... كه تنها اتفاقات كوچك رو زانه است كه زندگی
را تماشایی می كند .
 
آموخته ام ..... كه خداوند همه چیز را در یك روز نیافرید .پس
چه چیز باعث شد كه من بیاندیشم می توا نم
همه چیز را در یك روز به دست بیا ورم .
 
آموخته ام ...... كه چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی
دهد .
 
آموخته ام .... كه این عشق است كه زخمها را شفا می دهد نه
زمان .
 
آموخته ام ..... كه وقتی با كسی روبرو می شویم انتظار لبخندی
 
از سوی ما را دارد .
 
آموخته ام ...... كه هیچ كس در نظر ما كامل نیست تا زمانی كه
 
عاشق بشویم .
 
آ موخته ام ..... كه زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم .
 
آموخته ام ....... كه آرزویم این است قبل از مرگ مادرم یكبار
به او بیشتر بگوییم دوستش دارم .
 
آمو خته ام ...... كه لبخند ارزانترین راهی است كه می شود با
آن نگاه را وسعت داد .
 
آموخته ام ..... كه نمی توانم احساسم را انتخاب كنم اما می
توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب كنم .
 
آموخته ام ..... كه همه می خواهند روی قله كوه زندگی كنند ،
اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد
كه در حال بالا رفتن از كوه هستید .
 
آموخته ام ..... بهترین موقعیت برای نصیحت در دو زمان
است : وقتی كه از شما خواسته می شود ،‌ وزمانی
كه درس زندگی دادن فرا می رسد .
 
آموخته ام ..... كه كوتاهترین زمانی كه من مجبور به كار هستم
 
، بیشترین كارها و وظایف را باید انجام دهم

تو چه آموخته ای ؟؟؟؟؟

نوشته شده در چهارشنبه 18 آبان 1384 و 10:11 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در چهارشنبه 18 آبان 1384 و 10:11 ق.ظ