تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - ر

شقایق گل همیشه عاشق

ر :[عمومی , ]

اگر روزی خداوند نقاشی رخسار مردم را از سر گیرد و صورت های ما را از سیرت هایمان بیاراید نگارستان هستی تماشاگر متعجبی خواهد بود.

ما آن روز به چه شکل خواهیم بود؟

آیا از خودمان فرار نخواهیم کرد؟

اما خداوند.ای پناه بی پناهان!

ای برکشنده عیوب.ای پوشاننده!

چه چشمه ای است مخبت تو که به یک جرعه اش دریا و اقیانوس غبطه میخورند و ما همه نوشیدیم و دریا گریستیم.اما جرعه ای از محبت تو را پاس نداشتیم.

نوشته شده در دوشنبه 23 آبان 1384 و 04:11 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در - و -