تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - بودن یا نبودن

شقایق گل همیشه عاشق

بودن یا نبودن :[عمومی , ]

روزهای بودنش همه با او بیگانه بودند
كسی نه شاخه گلی برایش می اورد
نه برایش می خندیدند
و نه برایش می گریستند
وقتی رفت
همه امدند
برایش دسته گل اوردند
سیاه پو شیدند وبرای رفتنش گریستند
شاید تنها جرمش نفس كشیدن بود.

نوشته شده در جمعه 4 آذر 1384 و 11:11 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در دوشنبه 28 آذر 1384 و 01:12 ق.ظ