تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - دوست من...

شقایق گل همیشه عاشق

دوست من... :[عمومی , ]

دوست من به خورشید نگاه کن، امروز از نو دمیده است. دیروز هم دمیده بود؛ با همین قدرت، زیبائی و سخاوت. اما امروز تابش دیروز خود را قصه ای تکراری نمیداند و چیزی را برای امروز دریغ نمیکند. همچنان پرقدرت، زیبا و پرسخاوت بازهم میدرخشد و نور میپاشد، عشق را برفراز شهر و دیار ما میگستراند. یکسان و بی ادعا، می تابد بر خشکی و دریا، تا هریک بقدر نیاز نصیب خود را داشته باشند. بیا تا ما هم اینچنین باشیم.

بیاموز خوی بلند آفتاب به هرجا که ویرانه بینی بتاب

نوشته شده در جمعه 16 دی 1384 و 12:01 ب.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در - و -