تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - س

شقایق گل همیشه عاشق

س :[عمومی , ]

     کسی ما را نمی پرسد

                                            کسی ما را نمی جوید

      کسی تنهایی ما را نمی گرید !

                                      دلم در حسرت یک دوست                  

      دلم در حسرت یک بی ریایی مهربان ماندست ...

                              کدامین یار ما را می برد تا انتهای باغ بارانی ؟!؟

                   کدامین آشنا آیا

                                     به جشن چلچراغ عشق

        مهمان می کند مارا ؟!؟

 
 

نوشته شده در سه شنبه 4 بهمن 1384 و 05:01 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در سه شنبه 4 بهمن 1384 و 06:01 ق.ظ