تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - م

شقایق گل همیشه عاشق

م :[عمومی , ]

به جای دسته گلی که فردا در قبرم نثار می کنی.............امروز با

شاخه گلی کوچک یادم کن..........به جای سیل اشکی که فردا بر

مزارم میریزی.........امروز با تبسمی شادم کن.............به جای اون

متن های تسلیت که فردا برام می نویسی.........امروز با یک پیغام

کوچک خوشحالم کن...........من امروز به تو نیازم دارم نه

فردا...........

تنها یک روز در سراسر حیات کافیست
     نگاه از گذشته برگیر و بر آن غبطه مخور
     چرا که از دست رفته است
    در غم آینده نیز مباش؛چرا که هنوز فرا نرسیده است
    زندگی را در همین لحظه بگذران
    و آن را چنان زیبا بیافرین که ارزش به یاد ماندن را داشته باشد
       
 
می روم... نمی دانم به کجا...
نمی دانم چه زمان پاهایم عزم بازگشت کنند.
نمی دانم وقتی می روم لبخندی بدرقه ام می کند یا نه...
نمی دانم وقتی نیستم دلی دلتنگم می شود یا نه...
نمی دانم وقتی آمدنم دور شود چشمی چشم انتظارم می ماند یا نه...
هیچ نمی دانم.
تنها می دانم باید بروم.
مراقب دلهایتان باشید...
نکند سرمای پاییز بر دلهایتان بنشیند.
هر چه باشد دلهایتان آنقدر ظریف است که می ترسم پاییز...
 فدای دلهای بارانی و چشمان بهاریتان.
باز هم می گویم...
مراقب دلهایتان باشید.

نوشته شده در جمعه 14 بهمن 1384 و 01:02 ب.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در یکشنبه 23 بهمن 1384 و 07:02 ق.ظ