تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - مرگ

شقایق گل همیشه عاشق

مرگ :[عمومی , ]


Image hosting by TinyPic

مرگ  نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمیخواهم بدانم کوزه گر ازخاک اندامم چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش
و او که ریز پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند دائم سکوت مرگ بارم را

دکتر علی شریعتی

نوشته شده در جمعه 5 اسفند 1384 و 01:02 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در جمعه 31 فروردین 1386 و 02:04 ق.ظ