تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - دیروز

شقایق گل همیشه عاشق

دیروز :[عمومی , ]

دیروز چه آسان جان می دادیم.امروز چه هراسان ایمان را...

دیروز روز فدا شدن بود .امروز روز فدایت شوم..

دیروز به تیپ و لشکر می زدیم.امروز مانده ایم چه تیپی بزنیم.

دیروز با عشق می جنگیدیم.امروز برای عشق...

آنجا برای رزم های شبانه می رفتیم.اینجا برای بزم های عاشقانه.

دیروز با هم به دشمن می زدیم.امروز برای هم می زنیم.

سر دادیم که روسری ها نیفتد.روسری ها هم افتاد.

اگرتنها ترین تنها شوم باز خدا هست.او جانشین همه ی نداشتن ها است.نفرین و آفرین ها بی ثمر است.اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند و ار آسمان کینه بر سرم ببارد تو مهربان جاودان آسیب نا پذیر من هستی.ای پناهگاه ابدی تو می توانی جانشین همه ی بی پناهی ها شوی.

 به سفارش آقا مهرداد عزیز

نوشته شده در سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 و 04:05 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 و 04:05 ق.ظ