تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - چه کسی خواهد دید؟

شقایق گل همیشه عاشق

چه کسی خواهد دید؟ :[عمومی , ]

چه کسی خواهد دید
مردنم را بی تو
گاه می اندیشم خبر مرگ مرا
با تو چه کس می گوید
آن زمان که خبر مرگ مرا می شنوی
روی خندان تو را کاش می دیدم
شانه بالا زدنت را ( بی قید ) و تکان دادن دستت
که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر
چه کسی باور کرد
جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد
می توانی تو به من زندگانی بخشی
یا بگیری از من آنچه را می بخشی .

نوشته شده در پنجشنبه 12 مرداد 1385 و 02:08 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در شنبه 14 مرداد 1385 و 08:08 ق.ظ