تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - مردن

شقایق گل همیشه عاشق

مردن :[عمومی , ]

مردن امر ساده ای است
و از زندگی كردن بسیار آسانتر است
تمام خفقان مرگ
در مقابل یك شك
در مقابل یك حرص
در مقابل یك ترس
در مقابل یك كینه
در مقابل یك عشق
هیچ است
مردن امر ساده ای است
و در مقابل خستگی زندگی
چون سفری است كه
در یك روز تعطیل می كنیم
و دیگر هرگز باز نمی گردیم !

نوشته شده در جمعه 17 شهریور 1385 و 02:09 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در جمعه 17 شهریور 1385 و 02:09 ق.ظ