تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - دل من میسوزد...

شقایق گل همیشه عاشق

دل من میسوزد... :[عمومی , ]

دل من می سوزد

                       که قناری ها پربستند

                                           که پر پاک پرستوها را بشکستند.

                                                                              و کبوتر ها را  آه کبوتر ها را                  

             دل من در دل شب

                                     خواب پروانه شدن می بیند

مهر در صبح دمان داس به دست

                                      خرمن خواب مرا می چیند

وای باران باران

               شیشه پنجره را باران شست

                                                 از دل من چه کسی نقش تو را خواهد شست

آسمان سربی رنگ

                من درون قفس سرد اطاقم دل تنگ

                                                       می پرد مرغ نگاهم تا دور

وای باران باران

                 پر مرغان نگاهم را شست .

نوشته شده در دوشنبه 21 اسفند 1385 و 12:03 ب.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در دوشنبه 21 اسفند 1385 و 12:03 ب.ظ