تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - خوشبخت

شقایق گل همیشه عاشق

خوشبخت :[عمومی , ]

آیا سقفی بالای سرت هست؟

نانی برای خوردن

لباسی برای پوشیدن

و ساعتی برای خوابیدن داری؟   

نامی برای خوانده شدن

کتابی برای آموختن

و دانشی برای یاد دادن داری؟        

بدنی سلامت برای برداشتن سبد یک پیر زن.

سخنی برای شاد کردن یک کودک

دهانی برای خندیدن و خنداندن داری؟ 

لحظه ای برای حس کردن

قلبی برای دوست داشتن

و خدایی برای پرستیدن داری؟ ...........   آری

پس خوشبختی . بسیار خوشبخت.

نوشته شده در جمعه 31 فروردین 1386 و 03:04 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در جمعه 31 فروردین 1386 و 04:04 ق.ظ