تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - غ

شقایق گل همیشه عاشق

غ :[عمومی , ]

زندگی رویش یک حادثه نیست

زندگی رهگذر تجربه هاست

تکه ابری است به پهنای غروب

آسمانی ست به زیبایی مهر

بارگاهی ست ز دربار حضور

زندگانی چو گل نسترن است

باید از چشمه جان آبش داد

زندگی صحنه جولانگه ماست

خوب و بد بودن آن

عملی از من و ماست

پس بیا تا بفشانیم همه

بذر خوبی و صفا

و بگوییم به دوست

                            معنی عشق و حقیقت چه نکوست.......

نوشته شده در دوشنبه 25 مهر 1384 و 01:10 ب.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در - و -