تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - جبران خلیل جبران

شقایق گل همیشه عاشق

جبران خلیل جبران :[عمومی , ]

سخاوت آن نیست که آنچه را که من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی.بلکه آن است که به من ببخشی آنچه را که بیش از من به آن نیاز داری.

………………………………………………………

 

کسانی که به تو مار میدهند.هنگامی که تو از آنان ماهی میخواهی.ممکن است چیزی جز مار برای بخشیدن نداشته باشند.بنابراین این عمل از طرف آنان نوعی سخاوت است.

………………………………………………………

 

تو هنگامی که میبخشی به واقع کریمی.هنگام بخشش چهره ات را بگردان تا شرم را در نگاه آن که میگیرد نبینی.

………………………………………………………..

 

حقیقت آدم ها آن نیست که بر شما آشکار میکنند.بلکه آن است که از آشکار کردنش بر شما عاجزند.بنابراین اگر میخواهید آنها را بشناسیدبه آنچه میگویند گوش ندهید بلکه به آنچه نا گفته میگذارند گوش بسپارید.

……………………………………………………......

 

ما اغلب از فرداها قرض میکنیم تا وام خویش را به دیروزها بپردازیم.

برخی میگویند(شادمانی برتر از اندوه است).دیگران میگویند:(نه.اندوه برتر است)  اما من به شما میگویم که این دو از یکدیگر جدا نیستند.آنها با هم می آیندوهنگامی که یکی از آنها تنها با شما سر سفره تان می نشیند یادتان باشد که آن دیگری بر بسترتان خفته است.

...................................................

جبران خلیل جبران

 ....................................................

نوشته شده در شنبه 30 مهر 1384 و 10:10 ق.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در چهارشنبه 1 شهریور 1385 و 11:08 ق.ظ