تبلیغاتOneline users :

mahan_smp@yahoo.com

شقایق گل همیشه عاشق - هر جایی که زخمی در قلبم هست

شقایق گل همیشه عاشق

هر جایی که زخمی در قلبم هست :[عمومی , ]

 هر جایی كه زخمی در قلبم هست، نشانه این است كه من عشقم را خالصانه به كسی هدیه كردم. من تكه ای از قلبم را جدا می كنم و آن را به مردم می دهم و اغلب آنها به من تكه ای از قلبشان را می دهند كه بجای خالی قلبم می گذارم اما گاهی چیزی در ازای تكه قلبم دریافت نمی كنم یا ممكن است این تكه هایی كه من از دیگران هدیه می گیرم كاملاً با جای خالی مطابقت نكند و حفره هایی خالی بر جای بگذارد .... اما من این حفره های خالی را با اینكه قلبم را از شكل انداخته اند، عزیز می دارم، چون مرا به یاد دوستی  می اندازند كه نسبت به دیگران دارم حتی با اینكه چیزی ازایشان دریافت نكرده ام.
بخشیدن تكه های قلب با اینكه ریسك بزرگی است (چون ممكن است همه قلبت را ببخشی و دیگر قادر به ضربان نباشد)، اما من جای خالی آنها را عزیز می دارم. چون مرا به یاد دوستهایی می اندازد كه برای من با ارزش بوده اند و انسانهایی كه قلب مرا به ایثار واداشته اند.

نوشته شده در سه شنبه 17 آبان 1384 و 12:11 ب.ظ توسط سید محمود پناهی

ویرایش شده در یکشنبه 8 بهمن 1385 و 12:01 ب.ظ